Szállás-vendéglátás

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre
www.harkanyfurdo.hu www.harkanykorhaz.hu www.harkanyturizmus.hu

Harkánská léčivá voda

V Evropě ojedinělá termální léčivá voda vyvěrá z hloubky 50-70 metrů, průměrně o teplotě 62°C. Obsah nerostných látek v jednom litru vody je více než 1000 mg. Z léčebního hlediska představuje nejdůležitější složku dvoumocná sloučenina síry, sírnik uhličnatý (COS), který se ve vodě nachází pod tlakem a to v plynné formě. Z vyvěrající vody se pak vlivem ztráty tlaku okamžitě uvolňuje a přeměňuje na plynný sírovodík, jehož charakteristický zápach cítíme. Při vhodném osvícení je možné ve vodě v bazénech pouhým okem zpozorovat jemně rozptýlená zrníčka síry.

V jednom litru léčivé vody se nachází přibližně 12 mg sírníku uhličnatého. Tato sloučenina byla dříve neznámá, objevena byla v 60. letech 19. století při chemickém rozboru místní vody. Velice aktivně vniká do organismu jak přes kůži, tak dýchacími cestami, její vstřebávání je oproti čtyřmocné sírové sloučenině (síranu) 150 násobné.

V lidském organismu se na tvorbě chrupavky kloubové podílejí takové organické molekuly, jejichž důležitou součástí je dvojmocná síra. 90% pacientů s chorobami pohybového ústrojí trpí degenerativními chorobami kloubů a páteře. Jedná se především o chrupavky nosných kloubů, kyčlí, kolen a kotníků. Mechanické protížení (velká tělesná hmotnost), zvýšené namáhání, pokročilý věk a mnoho dalších důvodů způsobuje postupné ničení chrupavek, v podstatě postupný chemický rozpad, který se klinicky projevuje bolestí, otokem, omezenou pohyblivostí. V těchto případech je velice důležité dodat organismu síru, která má velký vliv na obnovu chrupavek a která se do organismu prokazatelně vstřebává. V tom tkví chemický léčivý účinek vody. Kromě toho sa léčebného procesu účastní vznosná síla vody, hydrostatický tlak – jehož vlivem se při ponoření do vody snižuje tělesná váha t.j. odlehčují se nosné klouby, dále hydrodynamický účinek a účinek tepla.

Avšak harkánská voda není účinná pouze u chorob pohybového ústrojí! Pomáha při léčbě chronických gynekologických zánětů, podle dřívějších údajů se 30%-ům zde léčených neplodných žen podařilo otěhotnět. Kožní lékaři zaznamenali vynikající výsledky při léčbě lupénky (psoriázy) harkánskou vodou. Samozřejmě netvrdíme, že pro tyto případy je vhodna pouze procedúra pomoci místní vody, vždyť na světě jsou ještě dvě místa, která jsou trpícími touto nemocí vyhladávána a to je Mexiko a Mrtvé moře.

Složení vody:

 

Údaje chemii vody

Kalium K+
Natrium Na+
Ammonium NH4+
Calcium Ca2+
Magnesium Mg2+
Vas Fe2+
Manganese Mn2+
Lithium Li+

 

mg/

     15,5
     158
     1,88
      50
     11,2
     0,01
       0
       0

 

Množství kationtů

Nitrate NO3-
Nitrite NO2-
Klorid Cl-
Bromid Br-
Jodid I-
Fluorid F-
Szulfát SO42-
Hydrogencarbonate HCO3-
Szulfid S2-

 

237

      0,4
       0
     105
     0,61
     0,12
     1,39
      6,9
     525
    12,4

 

Množství aniontů

 

Silicic acid H2SiO3
Free carbon dioxide CO2
Dissolved oxygen
 
O2
 

 

652

 

       55
      242
 Nem mu-
 tatható ki

 

Celkový obsah minerálních látek rozpuštěných

990

http://www.harkanyfurdo.hu/digitalcity/projects/harkany/homepage.jsp?dom=BAAFKVDV&prt=BAAFLKGJ&men=BAAFLMOZ&fmn=BAAFLMON


LECEBNE LAZNE A KOUPALISTE HARKÁNY