Szállás-vendéglátás

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre
www.harkanyfurdo.hu www.harkanykorhaz.hu www.harkanyturizmus.hu
Vissza a hírekhez

nCOVID-19 - Közérdekű kötelezettségvállalás szervezése - Koronavírus védelmi alap

Harkány Város Önkormányzata a koronavírus elleni helyi védekezés – az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása – érdekében közérdekű kötelezettségvállalást (adománygyűjtést) szervez.

1.) A fenti közérdekű céllal összefüggésben magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok a 2. pont szerinti alszámlára teljesített befizetésükkel kötelezettséget vállalnak arra, hogy vagyoni szolgáltatásukkal az önkormányzati adománygyűjtés célkitűzéseit szolgálják.

2.) A közérdekű kötelezettségvállalást az önkormányzat a kiíró polgármesteri határozat meghozatalától a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet befejeződéséig tartó határozott időre szervezi. A felajánlásokat Harkány Város Önkormányzatának a Takarékbank Zrt. által vezetett 50800173-15694340 számú Koronavírus Védelmi Alap elnevezésű alszámlájára lehet teljesíteni.

3.) A közérdekű célra felajánlott pénzeszközöket Harkány Város Önkormányzata a fenti alszámlán elkülönítetten kezeli. Az adományozott (Harkány Város Önkormányzata) az adományozó által teljesített befizetésről, adományról az adományozás teljesítésekor hatályos adójogszabályok szerint - amennyiben a hatályos adójogszabályok igazolás kiadását írják elő - igazolást ad ki a tárgyévet követő év január 31-ig.

4.) A bankszámlára befizetett pénzeszközök tekintetében Harkány Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy azt maradéktalanul ebben az okiratban megjelölt célra fordítja.

5.) Harkány Város Önkormányzata köteles a közérdekű kötelezettségvállalást nyilvánosan meghirdetni, a felajánlások felhasználásával kapcsolatban a közérdekű kötelezettségvállalókat tájékoztatni.


Harkány, 2020. 04. 29.