Szállás-vendéglátás

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre
www.harkanyfurdo.hu www.harkanykorhaz.hu www.harkanyturizmus.hu
Vissza a hírekhez

nCOVID-19 - TÁJÉKOZTATÓ a 2020. évi idegenforgalmi adóval kapcsolatban

Tisztelt Szálláshely Üzemeltető!

Tisztelt Adózó!

Magyarország Kormányának rendelkezése alapján Harkányban is felfüggesztésre került az idegenforgalmi adó, így 2020. április 26-tól - 2020. december 31- ig a szálláshelyeknek idegenforgalmi adót sem beszedni, sem befizetni nem kell az önkormányzat felé, ugyanakkor egyes bevallási kötelezettségek és a kapcsolódó nyilvántartási kötelezettségek változatlanul megmaradnak.

A Harkányi Polgármesteri Hivatal Adócsoportja tájékoztatja a szálláshely üzemeltetőket, hogy 2020. április 21-ei nappal kihirdetésre került a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet.  A hivatkozott Kormány rendelet 5.§-a értelmében a jelzett időtartam alatt az eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie és befizetnie az önkormányzati adóhatóság felé.

A Korm. rendelet 5.§-a értelmében az egyébként „megállapított”, de be nem szedett adót azonban a szálláshely üzemeltetőknek - havonta az eddig megszokott formában és módon - továbbra is be kell vallani (elektronikusan vagy papír alapon) a Harkányi Polgármesteri Hivatal Adócsoportja felé.

Abban az esetben nem kell bevallani a „megállapított” idegenforgalmi adót, ha annak összege nulla (0 Ft) azaz, ha az adott hónapban egyáltalán nem volt egyetlen vendég sem és akkor is, ha volt ugyan vendég a szálláshelyen, ám ők valamennyien adómentes /Htv. 31.§ a) - f)/ jogcímen tartózkodtak a szálláshelyen.

Ha adókötelesnek minősülő vendég is eltöltött minimum egy vendégéjszakát az adott hónapban, úgy az idegenforgalmi adóbevallást teljes egészében el kell készíteni (adóköteles és adómentes bontásban) és be kell nyújtani az előírt határidőig. Adófizetési kötelezettség azonban ekkor sem áll fenn.

Így, a már jelzett időtartam alatt (2020. április 26-tól - 2020. december 31- ig )a szálláshely üzemeltető (adóbeszedő) a fentiek szerint jár el azzal, hogy nem kell idegenforgalmi adót beszednie és nem kell tovább fizetnie az önkormányzat felé, az IFA bevallásokból és a NTAK felé történő adatszolgáltatásokból viszont továbbra is ki kell majd tűnni az adóköteles és adómentes vendégéjszakák számának.

Arra tekintettel, hogy a Kormány a szállóvendégektől be nem szedett idegenforgalmi adó összegét az önkormányzatnak utólag megtéríti, kérjük szíveskedjenek a kapcsolódó vendég regisztrációkat folyamatosan elvégezni, mert vendégellenőreink továbbra is folyamatosan ellenőrizni fogják az idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó nyilvántartások naprakészségét.

Felhívjuk a szíves figyelmét arra, hogy a 2020. április havi idegenforgalmi adóbevallás benyújtásának és a beszedett idegenforgalmi adó befizetésének a határideje 2020. május 15-ei nappal jár majd le!

Kérjük, szíveskedjék az Önkormányzati Hivatali Portálra belépve kitölteni és elektronikusan beküldeni az április havi idegenforgalmi adóbevallást!

Az Elektronikus Önkormányzati Portál /EÖP/ az önkormányzati ASP-rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. A szálláshely üzemeltető a Portálról tudja az idegenforgalmi adóbevallás megtételét indítani a https://ohp-20.asp.lgov.hu/ szolgáltatások alatt.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózó, adóbeszedő az adóbevallást köteles elektronikus úton benyújtani. /Kitöltési útmutató az E-önkormányzati Portál oldalon megtalálható./

2020. január 1-től az adóbevallás megtételére - a portálra belépve az „ÁGAZAT” (Adóügy) „ÜGYTÍPUS” (Idegenforgalmi adó) lehetőség kiválasztását követően - az „ADÓBEVALLÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (2019.01.01-TŐL)” nyomtatvány szolgál. Ha Ön nem rendelkezik ügyfélkapuval, akkor az ÖHP-ra bejelentkezés nélkül is be tud lépni, ott elkészítheti az adóbevallást, majd ezt követően a bevallást letöltheti gépére és azt email-en is be tudja küldeni az adóhatóságunkhoz. /Email cím: adocsoport[kukac]harkany.hu

Kérjük továbbá a szálláshelyeket, hogy a 2020. április 26-tól 2020. december 31-ig terjedő időszakra az idegenforgalmi adó mértékét a számítógépes informatikai rendszerekben NTAK (pl.: Az Én vendégszobám programban) szíveskedjenek 0 Ft/fő/vendégéjszakára átállítani, így a számlázás és nyilvántartás is egyszerűbbé válik. A 2020. április 26-ig beszedett idegenforgalmi adót Harkány Város Önkormányzat Idegenforgalmi Adó Beszedési Számlájára /50800173-15392718/ beszedést követő hó 15. napjáig kell az adó beszedőjének megfizetni.

Tájékoztatjuk továbbá a szálláshely üzemeltetőket, hogy a Kormány döntéseinek megfelelően, reményeink szerint, az Új Koronavírus járvánnyal kapcsolatos korlátozások folyamatosan feloldásra kerülnek, így Harkány Városába is visszatér az élet, ezzel együtt az idegenforgalom is.

Felhívjuk a Szálláshely Üzemeltetők figyelmét, hogy tartsák be továbbra is a szükséges egészségügyi intézkedéseket!

Harkány, 2020. május 5.

 

Dr. Markovics Boglárka
jegyző